In Brainwash Special: Overleven Na Corona van omroep HUMAN schetst Rianne Letschert dat “we niet meer gewend zijn om klappen op te vangen en dat ook te accepteren.” En dat individuen zich vanuit een gevoel van nood groeperen en er een roep is om gecompenseerd te worden in […]
Goed dat er door 1.600 zorgspecialisten een oproep is om leefstijlgeneeskunde een belangrijke medische discipline te maken. De Nederlandse Innovatie voor Leefstijlgeneeskunde deelt in een notitie een krachtige boodschap voor innovatie van de zorgsector (Notitie). Ingegeven door de huidige coronapandemie. Door leefstijlinterventies te plegen kunnen we aandoeningen zoals diabetes, […]
Iedereen wordt in meer of mindere mate getroffen door het coronavirus. Toch gaat iedereen weer anders om met de huidige gebeurtenissen. Uiteraard is de situatie voor de een nijpender dan voor de ander. Je herkent vast wel de mensen in jouw omgeving die direct overgaan op […]
Er is veel geschreven over en onderzoek gedaan naar het fenomeen engagement. En met name het gebrek eraan op de werkplek. Volgens Gallup’s State of the Global Workplace onderzoek (2017) is 12% de Nederlandse werknemers engaged. Een nog groter percentage, 13%, is actief dis-engaged (zie figuur hieronder). Zelfs bij de top-presterende […]