Er is veel geschreven over en onderzoek gedaan naar het fenomeen engagement. En met name het gebrek eraan op de werkplek. Volgens Gallup’s State of the Global Workplace onderzoek (2017) is 12% de Nederlandse werknemers engaged. Een nog groter percentage, 13%, is actief dis-engaged (zie figuur hieronder). Zelfs bij de top-presterende […]